БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Муравови

Pyrolaceae

Описание и отличителни особености на семейство Муравови

Mногогодишни тревисти растения, по-рядко полухрастчета. Чашката 4 или 5-делни. Тичинките 8 или 10, разположени в 2 кръга. Прашниците са удължени, на върха закръглени, късо тръбовидно стеснени или с тръбовидни придатъци, отварящи се във връхни пори.

В България от семейството естествено разпространени са 3 рода с 6 вида. Един вид е защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Муравови, включени в Българската флора онлайн

Монезес - Moneses

Мурава - Pyrola


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net