БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Мурава

Pyrola

Описание и отличителни особености на род Мурава

Многогодишни тревисти растения с дълги разклонени коренища. Листата са последователни, целокрайни или плитко назъбени, събрани в приосновна розетка; стъбловите силно редуцирани, люсповидни. Цветовете с прицветници, събрани в гроздовидни съцветия. Чашката петделна. Венчелистчетата са 5, яйцевидни или закръглени, бели, бледорозови или бледозеленикави. Тичинките са 10; прашниците към върха късо тръбовидно стеснени, с връхна пора. Плодникът от 5 плодолиста; стълбчето право или извито, понякога с жлезист диск в основата на близалцата. Кутийката се разпуква на 5 дяла. В България са установени 4 вида[1].

Латинското наименование на рода се произнася "пирола".


Списък на видовете от род Мурава, включени в сайта

Малка мурава - Pyrola minorИзточници на информация

[1] Анчев, М. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VIII. Издателство на БАН. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net