БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Малка мурава

Pyrola minor

Снимки на Малка мурава (Pyrola minor)

Pyrola minor Pyrola minor Pyrola minor Pyrola minor Pyrola minor Pyrola minor Pyrola minor

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Малка мурава, Дребна мурава.


Латинско име

Pyrola minor L. - чете се "пирола минор".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Малката мурава е многогодишно тревисто растение, високо от 7 до 30 cm. Листата са закръглени или овални, 2,5-6 cm дълги, с дръжка, събрани по 3 до 5 в розетка, по ръба са с над 16 зъбчета, остават зелени през зимата. Цветовете са кълбовидни, с диаметър 4-7 mm, (при другите видове от рода са над 7 mm), събрани в гроздовидни съцветия. Стълбчетата на цветовете са дълги 1-2 mm (при другите видове са дълги над 4 mm), не стърчат извън цветовете. Цъфти юни-юли[1][2].


Местообитание

Влажни и сенчести иглолистни гори[3].


Разпространение в България

Разпространение на Малката мурава по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Pyrola minor

От 1000 до 2900 метра надморска височина[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Cairngorms rare plants identification guide.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.


Pyrola minor in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net