БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Монезес

Moneses

Описание и отличителни особености на род Монезес

Многогодишни тревисти растения. Родът включва само един вид, който расте и в България.

Списък на видовете от род Монезес, включени в сайта

Едноцветен монезес - Moneses unifloraEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

banner