БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Бъзови

Caprifoliaceae

Описание и отличителни особености на семейство Бъзови

Храсти, понякога лиани, малки дървета и рядко тревисти растения. Листата са прости или сложни, срещуположни. Цветовете са двуполови, правилни или неправилни. Чашелистчетата са 4-5, свободни или сраснали, на върха разделени. Тичинките са 4 или 5. Плодникът от 2 до 5 плодолиста с долен или полудолен яйчник (завръз). Плодът обикновено ягода или костилка, рядко кутийка [Киряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдив].

В България естествено разпространени са 10 вида от 3 рода. В градините и парковете се отглеждат и много чужди видове, включително и видовете от род Маргарит (Symphoricarpos). Един вид от семейството е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Бъзови

Бъз - Sambucus

Калина - Viburnum

Нокът - Lonicera


Вижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2016 BGflora.net