БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Калина

Viburnum

Описание и отличителни особености на род Калина

Храсти, малки дървета или многогодишни тревисти растения. Листата са прости, срещуположни, цели или наделени. Цветовете са многобройни, събрани в сбити или рехави щитовидни съцветия. Плодът едносеменна, закръглена или елипсовидна, понякога слабо сплесната сочна костилка. Насекомоопрашвани или самоопрашващи се растения, размножават се главно чрез зрелите плодове, пренасяни предимно от птици [Маркова, М. 1995. В: Флора на Народна Република България, том Х, София].

В България естествено растат 2 вида, освен тях в градините като декоративни се отглеждат и други видове.


Списък на видовете от род Калина, включени в сайта

Черна калина - Viburnum lantanaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2020 BGflora.net