БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Черна калина

Viburnum lantana

Снимки на Черна калина (Viburnum lantana)

Viburnum lantana Viburnum lantana Viburnum lantana Viburnum lantana Viburnum lantana Viburnum lantana Viburnum lantana Viburnum lantana Viburnum lantana

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Черна калина, Упът. За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: Буболяк (Ловеч); Буволяк; Див гермиж (с. Бистрица, Софийско); Гермеше; Калина (Трън); Калинка (с. Мисловщица, Трънско); Калиница (с. Поганово, Царибродско); Лулевина; Луловина; Лулованя (Търново); Люловина; Тутунига (с. Бояна, Софийско); Тутуника; Тутуница (с. Горни Лозен); Тутуново; Тутуняк (с. Гайтанево, Софийско); Тютюнка[1].


Латинско име

Viburnum lantana L. - чете се "вибурнум лантана".


Природозащитен статут и заплахи

Черната калина НЕ е защитена от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Черната калина е изправен листопаден храст, достигащ височина до 5 m. Кората сива, нацепена. Клонките цилиндрични, покрити плътно със звездовидни власинки; пъпките голи. Листата са 4-14 cm дълги и 3,5-9 cm широки, овални, елиптични или ланцетни, на върха закръглени, по-рядко заострени, в основата закръглени до плитко сърцевидни; по ръба равномерно и ситно назъбени; плътни, набръчкани; отгоре с рехави звездовидни власинки, тъмнозелени; отдолу с плътни звездовидни власинки, сиви; с напластено влакнести 1-2 cm дълги дръжки. Без прилистници. Съцветията са щитовидни, 4,5-10 cm в диаметър, връхни, многоцветни, сбити; всички цветове с съцветието еднакви, двуполови. Чашката с 5, триъгълно ланцетни, около 1 mm дълги, на върха с единични власинки, зъбчета. Венчето късо камбанковидно, 6-8 mm в диаметър, с 5 еднакви, закръглени, плоски делчета, кремаво, белезникаво. Тичинките едва стърчащи над венчето, с 3-4 mm дълги дръжки и почти кръгли, жълтеникави прашници. Плодовете са 7-8 mm дълги, 5-6 mm широки, на върха носещи остатъци от чашката. Отначало плодовете са зелени, по-късно червеникави, а накрая някои от тях или повечето стават черни. Цъфти април-юни[2].

От другия вид, който се среща у нас - Червената калина (Viburnum opulus) се отличава най-лесно по листата. Докато при черната калина са цели, при червената са дланевидно наделени.


Местообитание

В гори и храсталаци в равнини, предпланини и планини; между 50 и 1400 метра надморска височина[3].


Разпространение в България

В цялата страна с изключение на Дунавската равнина и Тунджанската хълмиста равнина[4].


Общо разпространение

Централна и Южна Европа (достига до Северна Испания и Англия), Кавказ, Югозападна Азия (Северен, Централен и Източен Анадол), Северозападна Африка, Северен и Западен Иран[5].


Значение

Черната калина е декоративно и медоносно растение.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?


Източници на информация

[1] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.

[2] Маркова, М. 1995. В: Флора на Народна Република България, том Х, София; К. Методиев, лични наблюдения.

[3] Маркова, 1995. Пос. източник.

[4] Маркова, 1995. Пос. източник.

[5] Маркова, 1995. Пос. източник.


Viburnum lantana in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2020 BGflora.net