БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Нокът

Lonicera

Описание и отличителни особености на род Нокът

Храсти с цели, срещуположно разположени листа. Чашката е с 5 зъбчета. Венчето е тръбесто, в горната си част разширено и почти двуустно, 5-делно. Тичинките са 5. Плодът месест с 2-3 гнезда и с по няколко семена в гнездата1.

В България естествено разпространени са 4 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "лоницера".


Списък на видовете от род Нокът, включени в сайта

Гълъбов нокът - Lonicera caerulea

Мъхнат нокът - Lonicera xylosteum

Черен нокът - Lonicera nigraИзточници на информация

1 Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2021 BGflora.net