БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Тиквови

Cucurbitaceae

Описание и отличителни особености на семейство Тиквови

Едногодишни, многогодишни увивни или стелещи се тревисти растения, рядко храсти или дървета. Стъблата на тревистите видове често имат мустачки с които се закрепват за други растения или предмети. Листата са прости, без прилистници, последователно разположени. Цветовете са еднополови, правилни; частите им са разположени в четири кръга. Чашелистчетата са 5, сраснали в различна степен в основата си. Венчелистчетата са 5, сраснали в тръбица. Тичинките са най-често 5 (но може 2 и 4), сраснали в тръбица. Плодникът с долен яйчник, с три сраснали се плодолиста. Опрашването на цветовете се извършва от насекоми (ентомофилия). Плодовете са своеобразно устроена ягода [Киряков, И. 1999. Систематика на растенията, Пловдив].

В света от семейство Тиквови са познати около 700 вида от около 90 рода, разпространени главно в тропиците [Киряков, 1999]. В България от семейството естествено разпространени са само 3 вида от 2 рода. Няма защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Към семейството на Тиквовите принадлежат редица важни културни видове, като: Бяла тиква (Cucurbita maxima), Обикновена тиква (Cucurbita pepo), Мускатна тиква, Цигулка (Cucurbita moschata) - произхождащи от Централна и Южна Америка; Пъпеш (Melo sativus) - произхождащ от тропическите части на Африка; Диня (Citrulus vulgaris) - с произход от Южна Африка и Краставицата (Cucumis sativus) - произхождаща от Индия. Към семейството принадлежи и Кратуната (Lagenaria siceraria), от плодовете, на която, от дълбока древност се приготвят съдове [Киряков, 1999].

Интересен е единствения дървесен вид от семейството - Краставичното дърво (Dendrosicyos socotranus) - расте само на остров Сокотра [Киряков, 1999].


Списък на родовете от семейство Тиквови, включени в сайта

Луда краставица - Ecbalium


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net