БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Зърнастецови

Rhamnaceae

Описание и отличителни особености на семейство Зърнастецови

Храсти или ниски дървета, рядко високи дървета. Листата опадливи или постоянни, прости, цели, последователно разположени, по-рядко срещуположно. Съцветията обикновено разположени в пазвите на листата. Цветовете обикновено дребни, правилни. Венчелистчетата и чашелистчетата по 4-5 на брой.

В България естествено разпространени са 3 рода с 7 вида. Един вид е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Зърнастецови, включени в Българската флора онлайн

Драка - Paliurus

Зърнастец - Frangula

Зърника - Rhamnus


Вижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2017 BGflora.net