БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Драка

Paliurus

Описание и отличителни особености на род Драка

Бодливи храсти.

В България е разпространен 1 вид.


Списък на видовете от род Драка, включени в сайта

Драка - Paliurus spina-christiEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2015 BGflora.net

banner