БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Зърнастец

Frangula

Описание и отличителни особености на род Зърнастец

Храсти или ниски дървета. Пъпките са без покривни люспи. Цветовете са пет делни. Стълбчето просто, с топчесто близълце [Делипавлов & кол., 2003]. Елшовидния зърнастец (Frangula alnus) e лечебно растение.

Латинското наименование на рода се произнася "франгула".

В България естествено разпространени са 2 вида.


Списък на видовете от род Зърнастец, включени в сайта

Скален зърнастец - Frangula rupestrisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2017 BGflora.net