БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Скален зърнастец

Frangula rupestris

Снимки на Скален зърнастец (Frangula rupestris)

Frangula rupestris Frangula rupestris Frangula rupestris Frangula rupestris Frangula rupestris Frangula rupestris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Скален зърнастец.


Латинско име

Frangula rupestris (Scop.) Schur. - чете се "франгула рупестрис". Среща се и под синонима Rhamnus rupestris Scop.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. В червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "Почти застрашен" (Near Threatened)[1].


Описание и разпознаване

Листопаден храст висок до 1 m. Цветовете са бели или розови събрани в дихазии или полихазии. Плодовете са топчести, незрелите зелени до червени, зрелите виолетовочерени, 6-8 mm широки, с 2-3 лещовидни или леко яйцевидни костилчици. Цъфти през месеците май-юли[2].


Местообитание

По варовити, скалисти места и край потоци[3].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Славянка, Долината на Места, Пирин (юг), Родопи (западни и средни)[4] и Тракийската низина[5].


Общо разпространение

Югоизточна Европа[6].


Значение

Скалният зърнастец е декоративно растение[7].Източници на информация

[1] Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants – Phytol. Balcan., 15(1): 63-94.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. изт.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. изт.

[5] К. Методиев - лично наблюдение.

[6] Ганчев, И. 1979. Семейство Rhamnaceae, В: Флора на Н.Р.България, том VІІ, София.

[7] Делипавлов & кол., 2003. пос. изт.


Frangula rupestris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2017 BGflora.net