БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Зърника

Rhamnus

Описание и отличителни особености на род Зърника

Храсти с четириделни цветове. Пъпките с покривни люспи. Стълбчето 2-4 делни [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.].

В България естествено разпространени са 4 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "рамнус".

Списък на видовете от род Зърника, включени в сайта

Родопска зърника - Rhamnus rhodopeusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net