БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Кръстоцветни

Brassicaceae

Описание и отличителни особености на семейство Кръстоцветни

Предимно тревисти растения. Листата са последователни. Цветовете са двуполови. Чашелистчетата са 4, свободни, разположени в два кръга по 2, венчелистчетата също са четири, разположени в един кръг. Тичинките най-често са 6, разположени в два кръга - външният е от две тичинки с по-къси дръжки, а вътрешният е от 4 тичинки с по-дълги дръжки. В основата на дръжките на тичинките има нектарници във вид на подутини. Плодникът е горен, образуван от два сраснали се плодолиста. Плодът е многосеменен и се нарича шушулка, когато е над 4 пъти по-дълъг, отколкото широк и шушулчица, когато дължината му не е повече от 4 пъти спрямо ширината. Най-често плодовете се разпукват надлъжно на две половини, като между тях има ципеста бяла преграда, която носи семената. По-рядко шушулката може да се разпада на членчета.

Към Кръстоцветните спадат редица важни хранителни растения, като Зелето (Brassica oleracea), Репичката (Raphanus sativus), Белият синап (Sinapis alba), Хрянът (Armoracia lapathifolia) и др.

Към това семейство се отнасят, както някои от най-често срещащите се видове в България, като например Овчарската торбичка (Capsella bursa-pastoris), така и някои от най-редките, каквато е например критично застрашената Ароматна матиола (Matthiola odoratissima).

В България са установени около 180 вида от 50 рода. 32 вида от семейството са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Кръстоцветни, включени в Българската флора онлайн

Арабидопсис - Arabidopsis

Аубриета - Aubrieta

Ауриния - Aurinia

Боянка - Erysimum

Вечерник - Hesperis

Войничица - Descurainia

Гладница - Erophila

Горва - Cardamine

Гъшарка - Arabis

Двуредка - Diplotaxis

Етионема - Aethionema

Зеле - Brassica

Злина - Barbarea

Иберис - Iberis

Игловръх - Alyssum

Какиле - Cakile

Клипеола - Clypeola

Козар - Turritis

Кривица - Calepina

Ленак - Camelina

Лопатка - Lunaria

Лъжичина - Alliaria

Марезия - Maresia

Матиола - Matthiola

Мъдрица - Sisymbrium

Овчарска торбичка - Capsella

Попова лъжичка - Thlaspi

Пореч - Rorippa

Поточарка - Nasturtium

Репник - Rapistrum

Родилна трева - Cardaria

Рупа, Каменарче - Draba

Теесдалия - Teesdalia

Хорнунгия - Hornungia

Целебница - Conringia


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2024 BGflora.net