БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Боянка

Erysimum

Описание и отличителни особености на род Боянка

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения, покрити с разклонени власинки. Цветовете жълти. Плодовете шушулка. Семената им са подредени по 1 ред във всяко гнездо.

В България естествено разпространени са около 15 вида.


Списък на видовете от род Боянка, включени в сайта

Островърха боянка - Erysimum cuspidatum

Разперена бояннка - Erysimum diffusumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 - 2022 BGflora.net