БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Злина

Barbarea

Описание и отличителни особености на род Злина

Многогодишни или двугодишни тревисти растения. Цветовете са жълти. Листата са лировидни, с по-голям връхен дял. Плодът 4-стенен.

В България са установени 5 вида.


Списък на видовете от род Злина, включени в сайта

Балканска злина - Barbarea balcana

Обикновена злина - Barbarea vulgaris

Прицветникова злина - Barbarea bracteosaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2023 BGflora.net