БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Кривица

Calepina

Описание и отличителни особености на род Кривица

Eдногодишни тревисти растения.

В България от рода естествено разпространен e 1 вид.


Списък на видовете от род Кривица, включени в сайта

Кривица - Calepina irregularisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net