БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Попова лъжичка

Thlaspi

Описание и отличителни особености на род Попова лъжичка

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения. Плодовете са шушулчици, които са сплескани отстрани на шевовете и на върха си врязани; капачетата им ладиевидни, с крилат гръбен ръб. Всяко гнездо с две или повече семена; тичинковите дръжки без израстъци. Венчелистчетата еднакво дълги, бели, рядко розови или виолетови. Голи растения с приосновни листа, събрани в розетки в основата на стъблата и с приседнали стъблови листа, които са със стреловидна или сърцевидна основа1.


Списък на видовете от род Попова лъжичка, включени в сайта

Красиволистна попова лъжичка - Thlaspi bellidifolium

Прободенолистна попова лъжичка - Thlaspi perfoliatum

Ранна попова лъжичка - Thlaspi praecoxИзточници на информация

1 Стефанов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България, Наука и изкуство, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2021 BGflora.net