БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Войничица

Descurainia

Описание и отличителни особености на род Войничица

Едногодишни или двугодишни тревисти растения.

В България един вид.

Списък на видовете от род Войничица, включени в сайта

Войничица - Descurainia sophiaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2018 BGflora.net