БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Мъдрица

Sisymbrium

Описание и отличителни особености на род Мъдрица

По-често едногодишни или двугодишни тревисти растения, рядко двугодишни. Листата са перести, със стреловиден или копиевиден най-горен сегмент. Венчелистчетата са жълти или бели. Шушулките са линейни, по-рядко слабо сплеснати или четиристенни [Стоянов, Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София].

В България естествено растат 8 вида.

Списък на видовете от род Мъдрица, включени в сайта

Лечебна мъдрица - Sisymbrium officinaleEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 BGflora.net

banner