БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Аубриета

Aubrieta

Описание и отличителни особености на род Аубриета

Многогодишни, туфести, дребни, тревисти растения, гъсто покрити със звездовидни власинки. Листата са прости. Венчелистчетата са розови или виолетови, по-рядко бели, обратно яйцевидни до закръглени. Плодовете линейни шушулки до късо елипсовидни шушулчици [Асенов, Ив. 1970. В: Флора на Народна Република България, том IV, София].

В България естествено растат 3 вида, като и трите са с ограничено разпространение.

Списък на видовете от род Аубриета, включени в сайта

Грациозна аубриета - Aubrieta gracilisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 BGflora.net