БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Овчарска торбичка

Capsella

Описание и отличителни особености на род Овчарска торбичка

Едногодишни или двугодишни тревисти растения.

В България 1 вид.


Списък на видовете от род Овчарска торбичка, включени в сайта

Овчарска торбичка - Capsella bursa-pastorisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2020 BGflora.net