БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Матиола

Matthiola

Описание и отличителни особености на род Матиола

Едногодишни или многогодишни тревисти растения или полухрасти. Близалцето двуделно. Плодът е дълга, линейна, сплесната или цилиндрична шушулка с дебела преграда; капачетата им с по една надлъжна жилка. Семената са разположени в по една редица. Двете външни чашелистчета при основата си торбовидно разширени [Асенов, Ив. 1970. В: Флора на Народна Република България, том ІV, София.].

В България естествено растат 2 вида, а един, с произход от Средиземноморието, се отглежда като цвете в градините. 1 вид от рода е защитен от Закона за биологичното разнообразие


Списък на видовете от род Матиола, включени в сайта

Ароматна матиола - Matthiola odoratissimaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2020 BGflora.net