БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Зеле

Brassica

Описание и отличителни особености на род Зеле

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения. Стъблото силно разклонено и богато облистено или неразклонено и понякога безлистно. Листата голи или с прости власинки; долните листа различни по форма размери, обикновено с дръжки, горните обикновено цели, с къси дръжки или обхващат стъблото. Съцветията гроздовидни, връхни или по разклоненията на стъблото. Цветовете сравнително едри. Чашелистчетата зелени, разперени или изправени, вътрешните по-широки от външните. Венчелистчетата жълти, рядко бели, с по-къс от петурите нокът. Всяка тичинка в основата от вътрешната страна със зелено оцветен нектарник. Близалцето на плодника полусферично, плитко двуделно. Плодовете шушулки, с по-къса или по-дълга човка; капачетата изпъкнали навън, с по една ясна надлъжна жилка; преградната стена дебела. Семената сферични или яйцевидни, наредени в 1 или 2 реда във всяка от двете половинки на шушулките, фино мрежовидно жилкувани [Йорданов, Д. 1970. В: Флора на Народна Република България, том IV, София].

В България естествено растат 6 вида.

Списък на видовете от род Зеле, включени в сайта

Пиринско зеле - Brassica jordanoffii

Черна горчица - Brassica nigraEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 BGflora.net