БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Лъжичина

Alliaria

Описание и отличителни особености на род Лъжичина

Едногодишни или двугодишни тревисти растения.

В България расте 1 вид.


Списък на видовете от род Лъжичина, включени в сайта

Лъжичина - Alliaria petiolataEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2021 BGflora.net