БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Двуредка

Diplotaxis

Описание и отличителни особености на род Двуредка

Многогодишни или едногодишни тревисти растения. Листата са пересто наделени, събрани в розетка при основата на стъблото. Плодовете са линейни шушулки, сплеснати успоредно на преградката в средата им. Капачетата на шушулките с по едан надлъжна жилка. Семената в гнездата разположени в по два реда [Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София].

В България естествено разпространени са 3 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "диплотаксис".

Списък на видовете от род Двуредка, включени в сайта

Стенна двуредка - Diplotaxis muralisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net

banner