БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Стенна двуредка

Diplotaxis muralis

Снимки на Стенна двуредка (Diplotaxis muralis)

Diplotaxis muralis Diplotaxis muralis Diplotaxis muralis Diplotaxis muralis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Стенна двуредка.


Латинско име

Diplotaxis muralis (L.) DC. - чете се "диплотаксис муралис".[1] Muralis означава "стенен", откъдето е изведено и българското име на вида.[2]


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Стенната двуредка е едногодишно тревисто растение. Височината на стъблото e 10-50 см. Венчелистчетата на цветовете са дълги 5-8 мм, един път и половина до два пъти по-дълги от чашката. Всичките тичинки са фертилни. Цветната дръжка два до три пъти по-дълга от чашката. Цъфти през месеците май - септември.[3]


Местообитание

Тревисти места.[4]


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Дунавска равнина, Североизточна България, Предбалкан, Стара Планина (западна), Знеполски район, Черноморско крайбрежие, Софийски район, Витошки район, Славянка, Долината на Струма, Тракийска низина и Западни гранични планини; от 0 до 900 метра надморска височина.[5]Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

[5] Асьов, Б & А. Петрова., ред. 2012. Конспект на висшата флора на България, БФБ.


Diplotaxis muralis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2021 BGflora.net