БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Иберис

Iberis

Описание и отличителни особености на род Иберис

Многогодишни и едногодишни растения или полухрасти. Стъблата и листата голи или покрити с изправени, прости, неразклонени власинки. Съцветията щитовидни или гроздовидни, често при плодовете удължени. Чашелистчетата много дребни. Венчелистчетата бели, жълти или пурпурновиолетови, в крайните цветове на съцветието нееднакви - двете външни много по-широки от двете вътрешни. Тичинките 6, без зъбчета на дръжките си. Плодовете странично сплеснати шушулчици, капачетата им ланцетовидни, към върха с крилат гръбен ръб. Растения посещавани от пчели1.

В България естествено разпространени са 2 вида, а освен тях има и декоративни видове, отглеждани в градините.


Списък на видовете от род Иберис, включени в сайта

Вечнозелен иберис - Iberis sempervirensИзточници на информация

1 Вълев, Ст. 1970. В: Флора на Н. Р. България, том IV, издателство на БАН, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net