БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Етионема

Aethionema

Описание и отличителни особености на род Етионема

Едногодишни тревисти растения. Шушулчиците закръглени или обратно-сърцевидни, сплескани от страните на шефовете, с широко-крилати капачета. Гнездата с по 1-4 семена. Листата са синкавозелени, често месести, целокрайни [Стоянов, Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София].

В България естествено разпространени са два вида.

Латинското наименование на рода се произнася "етионема".


Списък на видовете от род Етионема, включени в сайта

Скална етионема - Aethionema saxatileEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2018 BGflora.net