БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Клипеола

Clypeola

Описание и отличителни особености на род Клипеола

Eдногодишни, дребни, сиви, тревисти растения. Плодовете са кръгли или широко яйцевидни, плоски, увиснали шушулчици [Стоянов, Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София].

В България естествено расте 1 вид, според други автори 2 вида, тъй като един от подвидовете на Clypeola jonthlaspi го разглеждат като самостоятелен вид.


Списък на видовете от род Клипеола, включени в сайта

Клипеола - Clypeola jonthlaspiEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2020 BGflora.net