БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Хорнунгия

Hornungia

Описание и отличителни особености на род Хорнунгия

Дребни едногодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен е 1 вид.

Латинското наименование на рода се произнася "хорнунгия".


Списък на видовете от род Хорнунгия, включени в сайта

Скална хорнунгия - Hornungia petraeaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net

banner