БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Ауриния

Aurinia

Описание и отличителни особености на род Ауриния

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Венчелистчетата бели, врязани на върха. Горните листа линейни. Плодът е гола кълбеста шушулчица с по едно семе във всяко гнездо.

В България естествено расте 1 вид.

Списък на видовете от род Ауриния, включени в сайта

Черноморска ауриния - Aurinia uechtritzianaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2016 BGflora.net

banner