БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Какиле

Cakile

Описание и отличителни особености на род Какиле

Едногодишни тревисти растения.

В България е разпространен 1 вид.

Латинското наименование на рода се произнася "какиле".

Списък на видовете от род Какиле, включени в сайта

Какиле - Cakile maritimaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2016 BGflora.net

banner