БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Горва

Cardamine

Описание и отличителни особености на род Горва

Многогодишни, двугодишни или едногодишни тревисти растения. Шушулките линейни или широко-линейни, сплескани, капачетата им плоски, без средна жилка и при разпукването им се завиват назад. Листата обикновено перести.

В България естествено разпространени са 17 вида.[1]


Списък на видовете от род Горва, включени в сайта

Балканска горва - Cardamine barbaraeoides

Крайручейна горва - Cardamine rivularis

Луковична горва - Cardamine bulbifera

Нежна горва - Cardamine impatiensИзточници на информация

[1] Асенов, Ив. 1970. В: Флора на Народна Република България, том ІV, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2021 BGflora.net