БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Лопатка

Lunaria

Описание и отличителни особености на род Лопатка

Едногодишни, двугодишни и многогодишни тревисти растения. Плодът е шушулчица, плосък, от 2 до 9 cm дълъг и от 1,5 до 3,5 cm широк. Цветовете са червено-виолетови, рядко бели [Делипавлов & кол., 2003].

В България естествено разпространени са 2 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "лунария".


Списък на видовете от род Лопатка, включени в сайта

Едногодишна лопатка - Lunaria annuaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net