БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Едногодишна лопатка

Lunaria annua

Снимки на Едногодишна лопатка (Lunaria annua)

Lunaria annua Lunaria annua Lunaria annua Lunaria annua Lunaria annua Lunaria annua

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Едногодишна лопатка.


Латинско име

Lunaria annua L. - чете се "лунария аннуа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно или двугодишно тревисто растение, високо до 100 cm. Горните листа са без дръжки (приседнали). Венчелистчетата на цветовете са тъмновиолетови, рядко бели, около 2 cm дълги. Плодът е плосък, широкоелипсовиден, към двата края закръглен. Цъфти през месеците април-юни[1].


Местообитание

Влажни, каменисти места, в гори[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Североизточна България, Предбалкан, Тракийска низина, Витошки район, Знеполски район, Долината на Струма, Беласица, Долината на Места, Рила, Средна гора, Родопи и Стара Планина; докъм 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Едногодишната лопатка е декоративно растение, което се отглежда и в градини. Градинската форма е едногодишно растение без грудковидни корени и е отделена в подвида Lunaria annua ssp. annua, докато естествено разпространената форма е дву- или три- годишна с грудковидни корени и е обособена в подвида Lunaria annua ssp. pachyrhiza (Borbas) Hayek[4].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Lunaria annua in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net