БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Репник

Rapistrum

Описание и отличителни особености на род Репник

Едногодишни, двегодишни или многогодишни растения. Коренът вретеновиден. Стъблата изправени, разклонени. Листата не образуват ясна приосновна розетка, перести или пересто изрязани до цели. Съцветията връхни, щитовидни, сложни, съставени от прости гроздовидни съцветия, без прицветници. Чашелистчетата елиптични или ланцетни, без торбесто разширение в основата. Венчелистчетата обратно яйцевидни или лопатовидни, постепенно стеснени в дълъг нокът, до 2 пъти по-дълги от чашелистчетата. Тичинките 2+4, късите с по-едра, удължена, бъбрековидна или многоъгълна нектарна жлеза, двойките дълги с дребна, езичеста нектарна жлеза. Яйчникът приседнал. Стълбчето удължено; близалцето слабо двуделно. Плодовете двучленни шушулки, долното членче с 1-3 семена или стерилно, горното едносеменно, неразпукливо, с конично или удължено цилиндрично носче. Насекомоопрашващи се, размножават се със семена.[1]

В България са установени 2 вида.


Списък на видовете от род Репник, включени в сайта

Сбръчкан репник - Rapistrum rugosumИзточници на информация

[1] Кузманов, Б. 1970. В: Флора на Народна Република България, том IV, Издателство на БАН, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net