БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Рупа

Draba

Описание и отличителни особености на род Рупа

Едногодишни или многогодишни тревисти, обикновено дребни растения. Листата са събрани в розетка при основата на стъблата. Шушулчиците елиптични или удължени, обикновено със сплеснати капачета. Семената многобройни. Тичинковите дръжки без израстъци


Списък на видовете от род Рупа, включени в сайта

Вечнозелено каменарче - Draba aizoidesEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2018 BGflora.net