БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Целебница, Мек бурен

Conringia

Описание и отличителни особености на род Целебница

Едногодишни или двугодишни растения. Коренът вретеновиден. Стъблата изправени, обикновено прости. Листата цели, синьозелени, приосновните изсъхващи, стъбловите трайни. Съцветията гроздовидни, зелени, без прицветници. Чашелистчетата тясно елиптични, външните с торбесто разширение в основата, прилегнали. Венчелистчетата удължено обратно яйцевидни, до 2 пъти по-дълги от чашелистчетата, в основата стеснени в тънък нокът. Тичинките 2-4, в основата на късите по една полулунна нектарна жлеза или по два малки нектарника. Яйчникът приседнал. Стълбчето късо, близалцето неясно двуделно. Плодовете шушулки. Семената в един ред във всяко гнездо. Насекомоопрашващи се. Размножават се със семена1.

В България естествено разпространени са 3 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "конри́нгиа".


Списък на видовете от род Целебница, включени в сайта

Австрийска целебница - Conringia austriaca


Източници на информация

1 Кузманов, Б. 1970. Във: Флора на Народна Република България, том IV, София.English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net