БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Пореч

Rorippa

Описание и отличителни особености на род Пореч

Многогодишни или едногодишни тревисти растения. Плодовете са линейни, длъгнести, елиптични или кълбести, с по две редици семена във всяко гнездо. Капачетата им са с неясна мрежа от жилки, понякога с ясна средна жилка. Венчелистчетата са жълти или бели. В България са разпространени 8 вида (Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.).


Списък на видовете от род Пореч, включени в сайта

Горски пореч - Rorippa sylvestrisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2019 BGflora.net