БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Гъшарка

Arabis

Описание и отличителни особености на род Гъшарка

Едногодишни или многогодишни тревисти растения, покрити с разклонени власинки. Стъблата обикновено изправени. Листата цели, по-рядко лировидни, долните събрани в розетка. Шушулките са сплескани, капачетата им са плоски, с надлъжна жилка. Семената са разположение в 1 или 2 реда. Цветовете бели, жълтеникави или лилави[1].

В България естествено разпространени са около 13 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "арабис".


Списък на видовете от род Гъшарка, включени в сайта

Пиринска гъшарка - Arabis ferdinandi-coburgii

Права гъшарка - Arabis recta

Стрелолистна гъшарка - Arabis sagittataИзточници на информация

[1] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net