БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Върбови

Salicaceae

Описание и отличителни особености на семейство Върбови

Листопадни дървета, храсти или полухрасти. Листата са прости, последователно разположени, с прилистници. Предимно двудомни растения. Цветовете еднополови със силно редуциран околоцветник, събрани в увиснала при род Топола (Populus) или изправена при род Върба (Salix) реса. Опрашват се от вятъра (анемофилни) при род Топола или от насекоми (ентомофилни) при род Върба. Тичинките са 2 или повече. Плодникът един с 2-4 плодолиста, едногнезден, с многобройни семепъпки. Плодът е кутийка с множество семена снабдени със снопчета от власинки, които им осигуряват разпространение чрез вятъра. Лесно се образуват хибриди между различните видове [Киряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдив].

Семейството включва около 400 вида от 3 рода разпространени главно в умерените области на северното полукълбо. У нас са разпространени около 25 вида от два рода - Топола и Върба. Видовете от семейството са бързорастящи дървета и особено видовете от род Топола имат важно стопанско значение.


Списък на родовете от семейство Върбови, включени в Българската флора онлайн

Върба - Salix

Топола - Populus


Вижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2020 BGflora.net