БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Слабоногови

Balsaminaceae

Описание и отличителни особености на семейство Слабоногови

Едногодишни тревисти растения.

В България от семейството, естествено разпространени са 1 род с 1 вид.


Списък на родовете от семейство Слабоногови, включени в Българската флора онлайн

Слабонога - ImpatiensEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2018 BGflora.net