БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Живеничеви

Scrophulariaceae

Описание и отличителни особености на семейство Живеничеви

Предимно тревисти растения. Цветовете двуполови. Чашката от 5 сраснали чашелистчета. Венчето от пет сраснали венчелистчета, при някои двуустно. Често цветовете имат шпора. Тичинките обикновено 4, рядко 2 (Великденче - Veronica) или 5 (Лопен - Verbascum). Яйчникът е горен от два сраснали плодолиста.

В България представителите на семейството са над 150 вида от 27 рода. 32 вида от семейството са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Живеничеви, включени в Българската флора онлайн

Великденче - Veronica

Гайтанка - Melampyrum

Горска майка - Lathraea

Живениче - Scrophularia

Зъбарче - Odontites

Клопачка - Rhinanthus

Лопен - Verbascum

Луличка - Linaria

Напръстник - Digitalis

Очанка - Euphrasia

Парентуцелия - Parentucellia

Пропадниче, Въшливче - Pedicularis

Язовка - Bartsia


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2022 BGflora.net