БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Язовка

Bartsia

Описание и отличителни особености на род Язовка

Многогодишни тревисти растения. В България расте един вид.

Латинското наименование на рода се произнася "бартсиа".


Списък на видовете от род Язовка, включени в сайта

Алпийска язовка - Bartsia alpinaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net