БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Напръстник

Digitalis

Описание и отличителни особености на род Напръстник

Многогодишни или двугодишни тревисти растения. Листата са последователни, прости, цели. Цветовете двуустни. Тичинките са 4.

В България естествено разпространени са 5 вида, 1 от тях е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Латинското наименование на рода се произнася "дигиталис".


Списък на видовете от род Напръстник, включени в сайта

Вълнест напръстник - Digitalis lanata

Едроцветен напръстник - Digitalis grandiflora

Зеленоцветен напръстник - Digitalis viridifloraEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net