БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Едроцветен напръстник

Digitalis grandiflora

Снимки на Едроцветен напръстник (Digitalis grandiflora)

Digitalis grandiflora Digitalis grandiflora Digitalis grandiflora Digitalis grandiflora Digitalis grandiflora Digitalis grandiflora

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Едроцветен напръстник.


Латинско име

Digitalis grandiflora Miller - чете се "дигиталис грандифлора".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Двугодишно тревисто растение високо до 1 m. Цветовете са жълти. Средният дял на долната устна почти равен на страничните. Дяловете на чашката дълги 4-7 mm. Цъфти през месеците май-юли[1].


Местообитание

Гори и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна на надморска височина от 500 до 1800 метра[3].


Значение

Едроцветният напръстник е лечебно, отровно и декоративно растение[4].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Digitalis grandiflora in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2018 BGflora.net