Зеленоцветен напръстник

Digitalis viridiflora

Снимки
Digitalis viridiflora Digitalis viridiflora Digitalis viridiflora
снимка 1 снимка 2 снимка 3
Особености на вида
Българско наименованиеЗеленоцветен напръстник
Латинско наименованиеDigitalis viridiflora Lindley - чете се "дигиталис виридифлора"
Природозащитен статут и заплахиВидът не е защитен.
Описание и разпознаванеМногогодишно тревисто растение. Стъблата високи 40-80 cm. Венчето на цветовете дълго 1-2 cm, зеленикавожълто, тръбесто. Цъфти май-юни [Делипавлов & кол, 2003].
МестообитаниеГори.
Разпространение в БългарияУстановен е в следните флористични райони: Стара Планина, Знеполски район, Беласица, Западни гранични планини, Странджа, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи и Славянка; от 800 до 2300 m надморска височина [Делипавлов & кол, 2003].
Общо разпространениеБалкански ендемит - расте единствено в страните на Балканския полуостров.

Начало > Семейства > семейство Живеничеви > род Напръстник > Зеленоцветен напръстник

© 2008 BGflora.net

ban