БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Зеленоцветен напръстник

Digitalis viridiflora

Снимки на Зеленоцветен напръстник (Digitalis viridiflora)

Digitalis viridiflora Digitalis viridiflora Digitalis viridiflora

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Зеленоцветен напръстник.


Латинско име

Digitalis viridiflora Lindley - чете се "дигиталис виридифлора".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблата високи 40-80 cm. Венчето на цветовете дълго 1-2 cm, зеленикавожълто, тръбесто. Цъфти май-юни[1].


Местообитание

Гори[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина, Знеполски район, Беласица, Западни гранични планини, Странджа, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи и Славянка; от 800 до 2300 m надморска височина[3].


Общо разпространение

Балкански ендемит - расте единствено в страните на Балканския полуостров[4].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Digitalis viridiflora in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net