БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Вълнест напръстник

Digitalis lanata

Снимки на Вълнест напръстник (Digitalis lanata)

Digitalis lanata Digitalis lanata Digitalis lanata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Вълнест напръстник.


Латинско име

Digitalis lanata Ehrh. - чете се "дигиталис ланата".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно или двугодишно тревисто растение с хоризонтално вдървеняващо коренище, с единични, изправени, слабо разклонени стъбла високи 30-100 cm. Листата разположени в розетка и върху стъблото, продълговато ланцетни до ланцетни, дълги 6-20 cm, широки 1,5-3,5 cm. Венчето на цветовете двуустно, кълбесто издуто, дълго 2-3 cm, жълто с виолетови жилки. Средния дял на долната устна много по-дълъг от страничните. Цветовете са събрани в гъсти, гроздовидни съцветия. Съцветната ос е покрита с жлезисти власинки[1][2].


Местообитание

Тревисти и каменисти места[3].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 1500 m надморска височина[4].


Общо разпространение

Средиземноморието и околните страни.


Значение

Лечебно и декоративно растение. Отровно!.


Употребяема част за лечебни цели (билка)

Листа от вълнест напръстник - Folia Digitalis lanatae.


Време и начин на бране на билката

Листата се берат по време на цъфтеж. Поради отровността на растението след бране ръцете трябва да се измиват добре[5].


Съдържание на билката

Съдържа до 1 % сърдечно действащи гликозиди[6].


Лечебно действие и приложение

Билката се използва като суровина във фармацефтичната промишленост за производство на сърдечно действащи лекарствени средства, които се употребяват само по лекарско предписание[7].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys)

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Китанов, Б. 1987. Разпознаване и събиране на билки. София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[5] Стоянов, Н. 1972. Нашите лекарствени растения.

[6] Стоянов, Н. 1972. Пос. източник.

[7] Стоянов, Н. 1972. Пос. източник.


Digitalis lanata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net